Zabrze przestrzenią rozwoju

Śląskie! – w stronę Słońca

23.09.2013

Zapraszamy do udziału w bezpłatnym szkoleniu z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii realizowanym w ramach projektu 8.1.1 POKL "Śląskie! – w stronę Słońca".

Oferowane szkolenie skierowane jest do pracowników (umowa o pracę), właścicieli, współwłaścicieli mikro i małych przedsiębiorstw zainteresowanych tematyką odnawialnych źródeł energii małej mocy w zakresie instalacji i eksploatacji tych urządzeń.

Zakres oraz terminy szkolenia w Częstochowie przedstawiają się następująco:

I. Teoria systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii:
1) Kolektory słoneczne – 30.09.2013r.
2) Pompy ciepła – 8.10.2013r.
3) Współpraca różnych systemów grzewczych – 16.10.2013r.
4) Systemy energetyczne – fotowolatika i turbiny wiatrowe – 23.10.2012r.
Zajęcia teoretyczne w postaci wykładów z prezentacjami multimedialnymi, pozwalające na swobodne omówienie tematu i wymianę doświadczeń.

II. Praktyka systemów grzewczych i elektrycznych opartych na Odnawialnych Źródłach Energii:
5) Montaż kolektorów słonecznych – 29-31.10.2013r. (jeden dzień do wyboru)
6) Montaż pomp ciepła – 5-7.11.2013r. (jeden dzień do wyboru)
7) Montaż urządzeń fotowoltaicznych i turbin wiatrowych – 12-14.11.2013r. (jeden dzień do wyboru)
Zajęcia w postaci warsztatów, pozwalające na zdobycie praktycznych umiejętności obsługi i montażu urządzeń odnawialnych źródeł energii na udostępnionych makietach, pod nadzorem wykwalifikowanej kadry.

W ramach szkoleń uczestnikom zapewniany materiały szkoleniowe (na część teoretyczną i praktyczną) oraz catering. Po ich zakończeniu zostaną wydane stosowne Zaświadczenie oraz Certyfikaty. Z jednej firmy udział w szkoleniu może brać kilka osób.

Szkolenia realizowane będa w godzinach rannych od 8.30 do 15.30. w:
Obiektach Częstochowskiego Parku Przemysłowego
ul.Wały Dwernickiego 117/121
42-202 Częstochowa

Szczegółowe informacje o projekcie:
Centrum Przedsiębiorczości S.A.
ul. Kopalniana 6
43-225 Wola / koło Pszczyny
tel. 32 211 81 80 lub 32 211 91 77
e-mail: n.lukasek@cpsa.com.pl, k.rozmus@cpsa.com.pl
www.cpsa.com.pl

Projekt"Śląskie! – w stronę Słońca" współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.