Zabrze przestrzenią rozwoju

"Lady Robin Hood" dla potrzebujących

23.09.2013

22 września na scenie Teatru Nowego w Zabrzu wystawione zostały dwa przedstawienia charytatywne pt. "Lady Robin Hood". Zgromadzona w trakcie realizacji spektaklu kwota 40 tys. zł. została przekazana na rzecz podopiecznych Fundacji Pomocy Dzieciom "Ulica" oraz Stowarzyszenia "Modlitwa i czyn".

 

 

Przedstawienie swoim patronatem objęła Anna Komorowska, żona Bronisława Komorowskiego, prezydenta RP. W liście skierowanych do organizatorów napisała:

– Z ogromnym uznaniem odnoszę się do tej inicjatywy. Wszyscy mamy świadomość, że bez zaangażowania ludzi dobrej woli, zarówno reprezentantów władz samorządowych, jak i osób zrzeszonych w organizacjach pozarządowych, nie byłaby możliwa efektywna pomoc, którą otrzymują potrzebujący.

W rolę aktorów wcieliły się osoby znane z życia samorządowego, politycznego, biznesowego, społecznego i medialnego naszego miasta i regionu. Na scenie zobaczyliśmy m.in. Aleksandrę Gajewską, wicemarszałek województwa śląskiego, Małgorzatę Handzlik, poseł do Parlamentu Europejskiego, Gabrielę Pudlo-Chojnacką, wiceprzewodniczącą Rady Miasta, Piotra Górnika, prezesa Fortum Zabrze i Fortum Bytom, Alinę Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, Stanisława Oślizło, legendarnego piłkarza Górnika Zabrze, Marka Gzika, dziekana Wydziału Inżynierii Biomedycznej w Zabrzu, Jana Szulika, koordynatora ds. rozwiązywania problemów uzależnień z Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Marię Popławską, czy Romana Nowogrodzkiego, komendanta Wojskowej Komendy Uzupełnień z Gliwic.

Ambasadorem projektu była Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, która wraz z Małgorzatą Handzlik, poseł do Parlamentu Europejskiego, wręczyła czeki Adrianowi Kowalskiemu, prezesowi Fundacji Pomocy Dzieciom "Ulica" i ks. Sebastianowi Benszowi ze Stowarzyszenia "Modlitwa i czyn".