Prezydent Zabrza autorytetem budownictwa i gospodarki śląskiej

18.09.2013

18 września w sali Sejmu Śląskiego odbyło się V Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa, Nieruchomości. W jego trakcie wręczono tytuły "Autorytet budownictwa i gospodarki śląskiej". Nagrody trafiły do Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydent Zabrza i dr Jana Sarny, dyrektora Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Religi w Zabrzu.

 

 

Wyróżnienia wręczyli Janusz Żbik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Mirosław Sekuła, marszałek Województwa Śląskiego. Jak podano w uzasadnieniu Kapitula przyznała nagrodę prezydentowi Zabrza za wyjątkową kreatywność i aktywność w organizowaniu finansowania i realizacji programu rozwoju inwestycyjnego Miasta Zabrze.

Forum, które odbyło się w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw, to miejsce wymiany poglądów i doświadczeń na temat kondycji budownictwa w regionie i możliwości rozwoju tej gałęzi gospodarki. Jak podkreślali organizatorzy, dzisiejsze spotkanie to konsekwencja debat i rekomendacji poprzednich „Śląskich Forów" mających przyczynić się do systemowego i kompleksowego zreformowania prawa procesu inwestycyjno-budowlanego.