Zabrze przestrzenią rozwoju

Komisja Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii w Zabrzu

17.09.2013

17 września w Zabrzu gościli posłowie z sejmowej Komisji Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Podczas pobytu odwiedzili Śląskie Centrum Chorób Serca i Instytut Techniki i Aparatury Medycznej.

 

 W spotkaniu zorganizowanym w auli SCCS udział wzięła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Prof. Marian Zembala wraz ze współpracownikami zaprezentował innowacyjne osiągnięcia placówki medycznej, która jest jedną z wizytówek miasta i regionu. Kolejnym punktem byłą wizyta w Instytucie Techniki i Aparatury Medycznej. Zabrzański instytut poprzez działalność statutową obejmującą prowadzenie prac rozwojowych i wdrożeniowych w dziedzinie techniki medycznej wskazuje na potencjał naukowo-badawczy miasta.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy prof. Jana Kaźmierczaka, zastępcy przewodniczącego Komisji, który jest związany z Wydział Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Do zakresu działania Komisji należą sprawy innowacyjności, informatyzacji i rozwoju społeczeństwa informacyjnego.