Kolejne inwestycje w Szpitalu Miejskim

12.09.2013

Zakończył się pierwszy etap modernizacji oddziału wewnętrznego w Szpitalu Miejskim w Zabrzu. Rozszerza się też oferta medyczna zabrzańskiej placówki, która będzie rozwijać swoją działalność w zakresie chorób układu pokarmowego.

Inwestycja dotyczyła remontu sal jednego segmentu oddziału wewnętrznego. W pomieszczeniach wymieniono instalację elektryczną, cieplną, okna, odmalowano ściany, zamontowano podwieszane sufity. Wymienione zostały szpitalne podłogi, wyremontowane łazienki, odnowiono szpitalne łóżka, kupiono nowe materace. Pomimo dużego zakresu remontu, prace zostały niemal w całości wykonane przez szpitalne służby remontowe. Pozwoliło to zaoszczędzić kilkaset tysięcy złotych. Częścią odremontowanego oddziału jest zespół sal nadzoru medycznego, przeznaczony dla pacjentów ze schorzeniami układu krążenia, metabolicznymi i innymi stanowiącymi bezpośrednie zagrożenie życia, wymagających stałego monitorowania. Sale wyposażone są w aparaturę monitorującą parametry życiowe każdego chorego oraz kamery.

– Obraz bezpośredni wraz z indywidualnymi zapisami aktualnych parametrów pacjenta jest przekazywany do centralnej monitorni, nadzorowanej stale przez wykwalifikowany personel pielęgniarski, co wybitnie podnosi bezpieczeństwo przebywających tam pacjentów – informuje Mariusz Kazimierz Wójtowicz, prezes Szpitala Miejskiego w Zabrzu.

Koniec remontu części oddziału zbiega się ze zmianami organizacyjnymi w szpitalu. Od października dwa oddzielne deficytowe do tej pory oddziały wewnętrzne zostaną połączone.  

– Dzięki temu poprawi się wynik finansowy szpitala, uproszczona zostanie struktura organizacyjna. Co istotne, połączenie dwóch oddziałów w żaden negatywny sposób nie wpłynie na jakość świadczonych usług dla pacjentów. Nie zmieni się ogólna liczba łóżek. Zaoszczędzone na połączeniu oddziałów środki pomogą sfinansować drugi etap remontu oddziału wewnętrznego, który rozpocznie się na początku 2013 roku – informuje prezes Wójtowicz.

Połączony oddział ma rozwinąć swą ofertę świadczeń z dziedziny gastroenterologii, w tym schorzeń wątroby i dróg żółciowych. Pracujący w oddziale lekarze, a także pozyskiwani nowi specjaliści z tego zakresu oraz kupowany sprzęt do pracowni endoskopowej gwarantują szybką realizację i to na wysokim poziomie merytorycznym tych planów.

– Konkurencja na rynku usług medycznych wymusza specjalizowanie się placówek i poszczególnych oddziałów. Chciałbym, żeby nasz szpital, oprócz istniejących dziedzin wysokospecjalistycznych, jak choćby ortopedia z szeroko oferowaną endoprotezoplastyką, rozwijał kompleksową ofertę usług ginekologiczno-położniczych oraz specjalizował się właśnie w leczeniu chorób układu pokarmowego – podkreśla prezes Wójtowicz.

Połączenie oddziałów wewnętrznych i zmierzanie w kierunku specjalizacji to część wdrażanego w szpitalu od początku 2012 roku programu naprawczego. Program zakłada wprowadzenie narzędzi nowoczesnego zarządzania, dostosowanie poziomu zatrudnienia do zadań szpitala oraz zmiany w systemie wynagradzania. Zarząd placówki dużą wagę przykłada też do działań służących podnoszeniu jakości usług medycznych w szpitalu. W kwietniu 2012 roku zakończyła się tam modernizacja izby przyjęć. Uruchomiono nowoczesny system kolejkowy dla pacjentów, który przyśpiesza obsługę i pozwala w pierwszej kolejności udzielić pomocy najbardziej potrzebującym.

W czerwcu 2013 roku na terenie placówki przy ul. Zamkowej rozpoczęła się budowa Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka – nowego budynku szpitala, do którego przeniosą się oddziały ginekologiczny, położniczy i neonatologiczny, a także nowy oddział patologii ciąży. To będzie jedna z najnowocześniejszych tego typu placówek w regionie. W lipcu 2013 roku rozpoczęła się termomodernizacja budynków przy ul. Zamkowej. W placówce wymienione zostaną drzwi i okna oraz ocieplone ściany, stropy i dachy. Szpital wzbogaci się też o nowoczesny system ogrzewania energią słoneczną. Szpital Miejski w Zabrzu pozyskał również unijne środki na wprowadzenie e-usług w placówce.