Gimnazjum nr 20 im. Polskich Himalaistów

12.09.2013

20 września w Gimnazjum nr 20 w Zabrzu odbędzie się uroczystość nadania szkole imienia Polskich Himalaistów. Jest to efekt kilkumiesięcznych starań społeczności szkolnej oraz Polskiego Związku Alpinizmu, które doprowadziły do przyjęcia przez Radę Miasta Zabrze 15 lipca 2013 r. uchwały o nadaniu Gimnazjum nr 20 imienia Polskich Himalaistów. Nasza szkoła będzie pierwszą w Polsce noszącą takie imię.

Na uroczystość zostali zaproszeni między innymi:
– władze samorządowe Zabrza: Prezydent Miasta Zabrze, Małgorzata Mańka-Szulik, Przewodniczący Rady Miasta, Marian Czochara, radni Rady Miasta oraz Rady Dzielnicy,
– przedstawiciele Kuratorium Oświaty w Katowicach: Śląski Kurator Oświaty Stanisław Faber, dyrektor Delegatury Oświaty w Gliwicach Zdzisława Waniek
– przedstawiciele Polskiego Związku Alpinizmu – prezes Janusz Onyszkiewicz wraz z członkami zarządu, alpiniści związani ze śląskimi Klubami Wysokogórskimi m.in. Krzysztof Wielicki, Janusz Gołąb, Ignacy Nędza.

Nad naszymi działaniami patronat objęło też najstarsze pismo górskie w Polsce – „Taternik”.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 10:30 Mszą Świętą w kościele Jana Chrzciciela w Zabrzu na której nastąpi poświęcenie sztandaru. Następnie na terenie szkoły odbędzie się uroczyste odczytanie aktu nadania imienia i przekazanie społeczności szkolnej sztandaru. Każda z klas otrzyma także swojego patrona spośród grona zmarłych himalaistów.
Pomysł nadania szkole takiego imienia wiąże się ściśle z działaniami wychowawczymi podejmowanymi do tej pory przez grono pedagogiczne Gimnazjum nr 20. Młodzież w wieku dojrzewania w szczególności potrzebuje autorytetów i przewodników. Chcemy aby dokonania polskich himalaistów nakładały na uczniów szczególny obowiazek i odpowiedzialność w procesie kształtowania i doskonalenia własnych charakterów. Pragniemy aby młodzież uczyła się od polskich himalaistów postawy wytrwałości, konsekwencji w dążeniu do celu, aktywnego spędzania wolnego czasu, umiejętności pokonywania słabości, szacunku wobec przyrody i jej praw. Naszym marzeniem jest aby każdy nasz uczeń stawiał sobie cele na miarę swoich możliwości i je osiągał bo „Każdy ma swój Everest”.
Wokół patrona będziemy też organizować czas wolny młodzieży. Planujemy organizowanie cyklicznych spotkań z himalaistami z zaprzyjaźnionych klubów wysokogórskich. Pierwsze z takich spotkań odbyło się już w czerwcu, naszą szkołę odwiedził alpinista Wojciech Grzesiok. Chcemy też aby młodzież naszej szkoły zdobywała odznakę „Każdemu Jego Everest 8848”.