Zabrze przestrzenią rozwoju

Konsultacje dot. projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze”

09.09.2013

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2013-2018”.

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla miasta Zabrze na lata 2013-2018”.

Opinie można zgłaszać do dnia 30.09.2013r. pisemnie lub e-mailem na adres:
Urząd Miejski w Zabrzu
Wydział Ekologii
ul. Wolności 286
41-800 Zabrze
e-mail: sekretariat_we@um.zabrze.pl