Zabrze 12. w rankingu polskich miast

30.08.2013

Opublikowano wyniki wielkiego ogólnopolskiego badania pt. "Diagnoza społeczna". Badanie to odpowiada na pytanie, w których polskich miastach żyję się najlepiej.

Diagnozę, co dwa lata przygotowuje zespół ekspertów pod kierunkiem prof. Janusza Czapińskiego.
O miejscu w rankingu zdecydowała opinia samych mieszkańców: ankietowani sami oceniali swój poziom zadowolenia z mieszkania w danym mieście. Miejsce na liście miastu zapewniała największa ilość pozytywnych opinii.
Zabrze zajęło wysoką, dwunastą pozycję. – Znaleziono pomysł dla miasta, czyli rozwijającą się prężnie turystykę poprzemysłową, i są tego efekty. Opinia, że miasto umiera, już nie funkcjonuje – uważa dr Tomasz Słupik, politolog z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.