Nabór do Niepublicznego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Misiowa Kraina" w Zabrzu Mikulczycach

30.08.2013

Dom Dziennego Pobytu „RODZINA” Caritas Diecezji Gliwickiej ogłasza nabór do nowopowstającego NIEPUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI  „MISIOWA KRAINA” w Zabrzu – Mikulczycach.

Serdecznie Zapraszamy na Dzień Otwarty przedszkola, który odbędzie się 8 września od godz. 15.00 do 17.00.

 

Zapraszamy dzieci w wieku OD 3 DO 6 LAT w tym również dzieci, które posiadają ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

CELEM DZIAŁANIA PRZEDSZKOLA jest stworzenie maksymalnie korzystnych warunków wychowawczych i edukacyjnych dzieciom zdrowym i niepełnosprawnym, jak również pomoc i wspieranie rodziców w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem dzieci, edukacją i wychowaniem.

Przedszkole jest czynne OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU
przez cały rok kalendarzowy w godzinach OD 6:00 DO 17:00
(za wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy).

OFERUJEMY:

 •  opiekę nad dziećmi przez kompetentną i wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną;
 • fachową pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczo-dydaktycznych;
 • małą liczebność dzieci w grupach (około 12 do 15 dzieci);
 • trzy sale wyposażone i w pełni dostosowane do potrzeb i wieku dzieci;
 • ciekawe programy dydaktyczno-wychowawcze rozwijające intelekt dzieci oraz ich indywidualne zdolności;
 • realizację podstawy programowej oraz naukę języka angielskiego, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, muzykoterapię, bajkoterapię, socjoterapię, relaksację, naukę tańca towarzyskiego, zajęcia artystyczno-plastyczne, zajęcia teatralne, religię;
 • atrakcyjne i twórcze metody pracy, (m.in. metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, metoda pedagogiki zabawy Klanza, zabawy paluszkowe, metody aktywizujące, Teoria Ograniczeń dla Edukacji oraz wiele innych);
 • wprowadzenie w świat pojęć matematycznych i pisma od 3 roku życia, co znacznie ułatwia przekroczenie progu szkolnego w przyszłości (m.in. wykorzystanie elementów metody Dobrego Startu Marty Bogdanowicz, metody wprowadzenia w świat pisma Ireny Majchrzak, edukacji matematycznej według Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej i Ewy Zielińskiej);
 • bogaty kalendarz imprez przedszkolnych;
 • wykorzystanie pomysłów i propozycji rodziców;
 • częsty pobyt na świeżym powietrzu;
 • cztery posiłki, napoje i przekąski;
 • środki higieniczne, pościel.

Na potrzeby przedszkola wyremontowano i w pełni wyposażono 3 sale przeznaczone dla dzieci, szatnię, łazienkę oraz pomieszczenia gospodarcze. Od niedawna przedszkole posiada własny plac zabaw.
Docelowo placówka może przyjąć 37 podopiecznych, w tym także dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

DOM DZIENNEGO POBYTU „RODZINA” CARITAS DIECEZJI GLIWICKIEJ FILIA 1
NIEPUBLICZNE PRZEDSZKOLE Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI „MISIOWA KRAINA”
ALEJA SZCZĘŚCIE LUDWIKA 2, 41-807 ZABRZE, TEL. 32 277 50 20, 510 954 445
HTTP://WWW.DOM-RODZINA.PL/NASZA-DZIALALNOSC/PRZEDSZKOLE-INTEGRACYJNE/