Wypożyczalnia Podręczników Szkolnych

29.08.2013

Jeśli masz problem finansowy z zakupem potrzebnych podręczników do nauki, możesz je wypożyczyć na cały rok szkolny w Wypożyczalni Podręczników Szkolnych w Zabrzu przy ulicy 3 Maja 3 – wejście od oficyny. Organizatorem akcji jest Fundacja Rozwoju Edukacji i Pomocy Społecznej.

Wypożyczalnia działa od 2002r. z inicjatywy społecznej i ofiarności publicznej. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęła Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka- Szulik

Wypożyczalnia jest czynna w poniedziałki, środy i czwartki w godz.12.00 -16.00.
Wypożyczalnia Podręczników dysponuje księgozbiorem w zakresie programu nauczania klas:
IV-VI szkoły podstawowej;
I-III gimnazjum;
I-IV ponadgimnazjalnej.

Okres wypożyczania podręczników na nowy rok szkolny 1.IX – 15.X. W pozostałym okresie roku szkolnego podręczniki wypożyczane są po uzgodnieniu telefonicznym (tel. 32- 630 -18-77 oraz 32-271-34-56).