Konferencja konsultacyjna adresowana do przedsiębiorców

29.08.2013

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego zaprasza na konferencję konsultacyjną adresowaną do przedsiębiorców, która odbędzie się 2 września br.

Podczas spotkania zostanie zaprezentowana II wersja Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, wraz z Projektem Uszczegółowienia RPO WSL 2014-2020 w zakresie obszarów wsparcia dla przedsiębiorców.
W ramach konferencji zostaną przedstawione dotychczasowe doświadczenia instytucji wdrażających, instrumenty dla przedsiębiorców w regionie oraz linia demarkacyjna w Regionalnych Programach Operacyjnych i Programach Krajowych w odniesieniu do wsparcia dedykowanego przedsiębiorcom.

Termin: 2 września 2013 r.
Planowane godziny konferencji: 9.00-13.00
Miejsce: Budynek Wydziału Prawa i Administracji UŚ, Katowice, ul. Bankowa 11b, Aula nr 7

Rejestracja na stronie www.ris.slaskie.pl

W sprawach organizacyjnych proszę o kontakt z Bogną Krzyzińską, tel. 32 77 40 191, e-mail: bkrzyzinska@slaskie.pl