Mobilne stanowisko ZIP w Punkcie Obsługi Interesanta w M1 w Zabrzu

28.08.2013

29 i 30 sierpnia w godz. 12:00-18:00 w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Zabrzu w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu stanie mobilny punkt Zintegrowanego Informatora Pacjenta, w którym pracownicy Narodowego Funduszu Zdrowia będą wydawali loginy i hasła do Zintegrowanego Informatora Pacjenta. Aby otrzymać dane dostępowe, wystarczy być osobą pełnoletnią i okazać dowód osobisty.

Zintegrowany Informator Pacjenta (ZIP) jest ogólnopolskim serwisem udostępniającym w bezpieczny sposób on-line zarejestrowanym użytkownikom dane o ich leczeniu i finansowaniu leczenia, gromadzone od 2008 r. przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Dzięki ZIP, po zarejestrowaniu się na stronie internetowej zip.nfz.gov.pl i odebraniu w delegaturze lub siedzibie Oddziału Wojewódzkiego NFZ osobistego loginu i hasła, pacjent może w każdej chwili zweryfikować wykonane na jego rzecz usługi. 29 i 20 sierpnia odwiedzający Punkt Obsługi Interesanta Urzędu Miasta w Zabrzu będą mogli uzyskać dane dostępowe do ZIP bez konieczności odwiedzania Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach czy delegatur w Bielsku-Białej, Częstochowie, Dąbrowie-Górniczej, Gliwicach, Rybniku. Wystarczy, że z dowodem osobistym przyjdą do mobilnego punktu ZIP, który w godz. 12.00-18.00 stanie w Centrum Handlowym M1 w Zabrzu.

System ZIP dostarcza pacjentowi informacji m.in.:
– gdzie i kiedy się leczył i ile zapłacił za to NFZ,
– gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile zapłacił za to NFZ,
– gdzie złożył deklarację do lekarza POZ, pielęgniarki lub położnej,
– czy jest ubezpieczony,
– w kolejce do których uzdrowisk i specjalistów czeka,
– informacji dotyczących realizacji wniosków ortopedycznych.

Dodatkowo poprzez portal pacjent ma dostęp do istotnych dla niego treści dotyczących np. programów profilaktycznych, leczenia za granicą, informacji gdzie można otrzymać pomoc medyczną w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego, praw pacjenta itd.

Zintegrowany Informator Pacjenta został uruchomiony 1 lipca 2013 r. w całej Polsce. Z systemu mogą korzystać: osoby ubezpieczone (w tym członkowie rodzin), osoby ubezpieczające się dobrowolnie, osoby nieubezpieczone uprawnione do świadczeń, osoby nieubezpieczone, ale mające prawo do świadczeń w przeszłości. Zarówno rejestracja jak i korzystanie z serwisu