Konsultacje dot. projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze”

27.08.2013

29 sierpnia 2013 r. o godz. 13.00 w sali nr 100 (I piętro) przy ul. Wolności 286 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Zabrzu odbędzie się spotkanie konsultacyjne dla Mieszkańców Zabrza w ramach udziału społeczeństwa przy opracowywaniu projektu „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Zabrze” plan na lata 2013-2018 oraz „Prognozy oddziaływania na środowisko dla programu ochrony środowiska przed hałasem” dla Miasta Zabrze.