Poprawa gospodarki wodno-ściekowej

20.08.2013

 

9 sierpnia Ministerstwo Środowiska przekazało informację o potwierdzeniu przyznania dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na realizację projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II”.

Przekazany dokument zakończył trwający od 2008 roku proces weryfikacji wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu.