Jubileusz Obywatelskiego Ruchu Bezrobotnych

07.08.2013

Obywatelski Ruch Bezrobotnych „Stowarzyszenie Śląskie” w Zabrzu obchodziło jubileusz 10-lecia działalności. Z tej okazji w Centrum Organizacji Pozarządowych zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie.

 

Członkowie, wolontariusze i sympatycy stowarzyszenia świętowali w gronie zaproszonych gości. Pojawili się m.in. Krzysztof Lewandowski, zastępca prezydenta Zabrza, Jan Szulik i Helena Breczko z Wydział Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu, Czesław Zdechlikiewicz, koordynator COP, Alina Nowak, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Jan Szczęśniewski, prezes Śląskiego Banku Żywności i Kazimierz Speczyk, prezes Stowarzyszenia "Żyj i daj żyć".

– Dekada działalności Obywatelskiego Ruch Bezrobotnych ukształtowała wizerunek organizacji jako podmiotu niosącego pomoc mieszkańcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Składam Państwu podziękowania za aktywność w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, pomocy społecznej i integracji osób potrzebujących wsparcia – napisała w liście do członków stowarzyszenia Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Misją stowarzyszenia jest:
– Pomoc osobom bezrobotnym w trudnych dla nich sytuacjach życiowych, jak również przez służby Wolontariatu.
– Organizowanie spotkań młodzieży bezrobotnej.
– Organizowanie wypoczynku w okresie wakacji i ferii, dla dzieci i młodzieży z rodzin bezrobotnych.
– Integracja osób bezrobotnych której zadaniem jest pobudzenie własnej wartości podczas poszukiwania pracy.
– Budowa w środowisku bezrobotnych właściwej postawy etyczno-moralnej.

Najważniejsze obszary działania to przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, działalność wspierająca, ochrona i promocja zdrowia, przeciwdziałanie bezrobociu, rozwój gospodarczy i reprezentowanie interesów bezrobotnych i grup zawodowych.