Zabrze przestrzenią rozwoju

Konsultacje społeczne

01.08.2013

Konsultacje społeczne projektów uchwał:

– w sprawie zmiany uchwały Nr IX/89/11 Rady Miejskiej w Zabrzu z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie ustalenia statutu Żłobka Miejskiego w Zabrzu;
– w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Zabrzu.

Szczegóły w załącznikach.