Zabrze nominowane na lidera informatyki 2013

30.07.2013

Spośród kilkudziesięciu firm i instytucji, które walczą o tytuł Lidera Informatyki 2013 Jury wybrało już 17 finalistów. Liderów Informatyki z poszczeóglnych branży poznamy już 26 września br. w Warszawie podczas uroczystej Gali.

Urząd Miejski w Zabrzu wdrożył kompleksowy system obiegu dokumentów w Gminie Zabrze w powiązaniu z platformą SEKAP w Urzędzie Miejskim: KSOD – SEKAP UM. Dzięki temu mieszkańcy mogą więcej spraw załatwić drogą elektroniczną, zyskają też bezpłatny dostęp do podpisu elektronicznego. Urzędnikom z kolei system pozwala na szybszą wymianę informacji między komórkami Urzędu Miejskiego, integrację systemu obiegu dokumentów oraz poprawę efektywności pracy administracji poprzez skrócenie procedur.
Drugi ze zgłoszonych projektów to SIoT – System Informacji o Terenie dla miasta Zabrze. System umożliwia pozyskiwanie i gromadzenie szeroko rozumianych danych przestrzennych i opisowych, zarządzanie tymi danymi oraz ich redystrybucję. W postaci zintegrowanej dane mogą trafić, zarówno do użytkowników wewnątrz urzędu – za pomocą sieci lokalnej, jak i do innych użytkowników: jednostek organizacyjnych urzędu, spółek gminy, mieszkańców, turystów, podmiotów gospodarczych, potencjalnych inwestorów, czy innych instytucji – z wykorzystaniem internetu. Mapa Aktywności Lokalnej to z kolei serwis internetowy służący informowaniu i pobudzaniu różnych działań w dziedzinie kultury, oświaty, czy pomocy społecznej. W ramach MAL utworzona została Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych – internetowy zbiór danych o podmiotach trzeciego sektora, mających siedzibę na terenie Zabrza.

Przedstawiamy finalistów w kategoriach: Bankowość i finanse, Handel i usługi, Służba zdrowia, Przemysł, Sektor Publiczny i Sektor użyteczności publicznej.

Bankowość i finanse:
– Bank Pekao SA;
– Grupa Generali;
– ING Bank Śląski.

Handel i usługi
– Grupa Allegro Sp. z o.o;
– Grupa Raben;
– RUCH SA.

Służba zdrowia
– Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;
– Świętokrzyskie Centrum Onkologii w Kielcach;
– Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu.

Przemysł
– Can-Pack SA;
– Pratt & Whitney Kalisz;
– Wojskowe Zakłady Mechaniczne SA.

Sektor publiczny
– Urząd Miasta Szczecin;
– Urząd Miejski w Zabrzu;
– Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.

Sektor użyteczności publicznej
– Koleje Mazowieckie KM sp. z o. o.;
– Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA.