Zabrze przestrzenią rozwoju

Termomodernizacja Szpitala Miejskiego w Zabrzu

19.07.2013

19 lipca w Szpitalu Miejskim w Zabrzu została podpisana umowa na realizację projektu pn. "Zarządzanie energią w budynkach Szpitala Miejskiego w Zabrzu w ramach Systemu Zielonych Inwestycji.

 

W obecności Małgorzaty Mańki-Szulik, prezydenta Zabrza umowę podpisali Mariusz Wójtowicz, prezes Szpitala i Dariusz Siedlak z firmy Axel. Radę Miasta reprezentowała Łucja Chrzęstek-Bar. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Urzędu Miejskiego, prezesi spółek miejskich, pracownicy Szpitala oraz dziennikarze. Zakres prac przedstawił Piotr Trybalski, zastępca prezesa Szpitala.
Obejmuje on:.
– Wykonanie dwu funkcyjnego kompaktowego węzła centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej,
– Wykonanie instalacji solarnej wspomagającej przygotowania ciepłej wody użytkowej w węźle cieplnym, wraz z instalacją liczników poboru ciepła,
– Wykonanie konstrukcji wspornikowej pod kolektory słoneczne,
– Instalację zasilania urządzeń w wymiennikowni, w pomieszczeniu zasobnikowni,
– Instalację oświetlenia i gniazd w wymiennikowni, w pomieszczeniu zasobnikowni,
– Instalację odgromienia konstrukcji wspornikowej pod kolektory słoneczne,
– Docieplenie elewacji
– Prace remontowe elewacji,
– Modernizację centralnego ogrzewania wraz z podaniem rozwiązań projektowych w zakresie doboru i rozmieszczenia grzejników,
– Przebudowę kominów, instalacji odgromowej
– Wymianę systemu odwadniającego dach,
– Wykonanie izolacji pionowej części przyziemia,
Najbardziej wymiernym rezultatem tej inwestycji będzie poprawienie komfortu leczenia pacjentów. Nowoczesne instalacje oraz zastosowanie odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych) pozwolą na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i zminimalizowanie negatywnego wpływu naszego szpitala na środowisko naturalne. Całkowity koszt przedsięwzięcia po postępowaniach przetargowych to: 5 456 654,97 zł. Szpital pozyskał dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Po spotkaniu uczestnicy przeszli na plac budowy Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka.