Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza przetarg

16.07.2013

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Zabrzu przy Pl. Dworcowym 3.

Cena wywoławcza: 1.745.000,00 zł
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 26.07.2013 r. o godz. 12.00.

Pełna wersja ogłoszenia znajduje się na stronie internetowej Uczelni www.sum.edu.pl w menu „Zamówienia Publiczne”