Program Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok

11.07.2013

Przedstawiamy projekt Programu Współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok po uwzględnieniu nadesłanych uwag. Ewentualne dodatkowe uwagi dot. Programu należy zgłaszać do 26 lipca br. w formie papierowej w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu lub mailowo na adres copzabrze@gmail.com.