Letnia akademia biznesu 2013

05.07.2013

LETNIA AKADEMIA BIZNESU’  2013

 

Spotkanie informacyjne

 

Eksport ze wspomaganiem

współpraca i dofinansowanie i zabezpieczenie

                     

 Data:                           11.07.2013 r.

Godziny:                     10.00 – 13.00

Miejsce:                      Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, ul. Jordana 18, sala nr 301 (III piętro)

Program

 

Godz. 9.30-10.00       Rejestracja uczestników

Godz. 10.00-10.05     Powitanie uczestników

Godz. 10.05-10.20     Prezentacja oferty sieci Enterprise Europe Network dla MŚP:

Nawiązywanie kontaktów gospodarczych pomiędzy polskimi i zagranicznymi firmami

Przedstawiciel GARR S.A.

10.20 – 11.20              Zasady ubiegania się o dotację w ramach Działania 6.1 POIG Paszport do eksportu (część I):

·         Podmioty uprawnione do składania wniosków o dotację

·         Typy projektów, na które można uzyskać dofinansowanie

·         Wydatki kwalifikowane 

Przedstawiciel GARR S.A.

11.20 – 11.30             Przerwa kawowa

11.30 – 12.00              Zasady ubiegania się o dotację w ramach Działania 6.1 POIG Paszport do eksportu (część II)

Przedstawiciel GARR S.A.

12.00 – 12.30             Wspieranie eksportu przez Bank Gospodarstwa Krajowego

p.Mariusz Omelańczuk, Departament Wspierania Eksportu Banku Gospodarstwa Krajowego       

 

12.30 – 13.00              Ubezpieczenia kredytów eksportowych – oferta Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE S.A.)  

                                    p. Anita Hangiel-Holeczek, KUKE S.A.