Zabrze przestrzenią rozwoju

Program współpracy Miasta Zabrze z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 rok.

01.07.2013

W związku z pracami nad Programem współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi na 2014 rok prosimy o składanie uwag i propozycji do projektu programu w formie papierowej w siedzibie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu lub mailowo na adres copzabrze@gmail.com.

W treści proszę o zamieszczenie informacji:
– Nazwa organizacji
– Imię i nazwisko osoby reprezentującej organizację.

Termin składania uwag i propozycji: 15 lipca 2013 r.

Projekt Programu znajduje się w poniższym załączniku: