Podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych

27.06.2013

26 czerwca w sali historycznej Ratusza przy ul. Religi 1 zostały podpisane umowy na wykonanie robót budowlanych dla obszarów: Teren II Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (teren na północ od ul. Nad Kanałem) oraz Teren VI Zwałowisko powydobywcze w Zabrzu przy ul. Trębackiej.

Teren II
Nieużytek w Zabrzu Maciejowie (teren na północ od ul. Nad Kanałem)

Zakres prac obejmuje:
– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia
– wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– wytyczenie szlaków pieszych i do pielęgnacji zieleni
– rekultywację istniejącej skarpy
– wykonanie zadarnień
– wykonanie zadrzewień i zakrzewień
– wykonanie wzmocnień i wymiany gruntu na szlakach do pielęgnacji zieleni
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej
– wykonanie stacji ścieżki dydaktycznej.

Koszt wykonania zadania to prawie 170 tys. zł .

Teren VI
Zwałowisko powydobywcze w Zabrzu przy ul. Trębackiej

Zakres prac obejmuje:
– oczyszczenie terenu, usunięcie odpadów z przekazaniem do odzysku lub unieszkodliwienia,
– wykoszenie terenu i rekultywacja zieleni,
– przekazanie resztek roślinnych do odzysku,
– wytyczenie ciągów pieszego i pieszo-rowerowego będącymi szlakami do pielęgnacji zieleni (po istniejącym śladzie drogi gruntowej),
– usunięcie nadmiaru gruntu i częściowe przemieszczenie na terenie inwestycji,
– wykonanie zadarnień,
– wykonanie prac przy zieleni niskiej i krzewach,
– wykonanie wzmocnień gruntu,
– wyrównanie nierówności na trasie ciągów komunikacyjnych, złagodzeń podjazdów – dostosowanie niwelety ciągów do wymagań normowych,
– wykonanie remontu ciągów pieszego i pieszo-rowerowego, będących szlakami do pielęgnacji zieleni,
– wytyczenie ścieżki dydaktycznej,
– wykonanie stacji ścieżki dydaktycznej.

Koszt wykonania zadania to ponad 192 tys. zł .