Podsumowanie projektu "Poznaję, Badam, Wiem"

26.06.2013

26 czerwca w Wyższej Szkole Technicznej w Zabrzu odbyło się podsumowanie projektu „Poznaję, badam, wiem” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Od 1 sierpnia 2011 do 31 lipca 2013 Miasto Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje projekt „Poznaję, badam, wiem”. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie z 12 gimnazjów objętych wsparciem.

Celem projektu jest zmniejszenie dysproporcji oraz zwiększenie szans dalszego rozwoju uczniów poprzez zwiększenie ich wiedzy i umiejętności w zakresie przedmiotów przyrodniczo-informatycznych, humanistycznych, artystycznych oraz języków obcych. Wyrównanie szans edukacyjnych osiągnięto poprzez realizację m.in. zajęć pozalekcyjnych, warsztatów z autoprezentacji oraz wycieczek edukacyjnych.

Łącznie w dwóch latach wsparciem objętych było 1910 uczestników projektu. W trakcie prac nad programem merytorycznym zadań projektowych na rok szkolny 2011/2012 zaakceptowano program zajęć związany z życiem i dorobkiem naukowym Marii Curie-Skłodowskiej, natomiast na rok szkolny 2012/2013 program związany z życiem Roberta Schumana.

Do realizacji zajęć dodatkowych pozalekcyjnych zatrudniono 135 nauczycieli w roku szkolnym 2011/2012 oraz 129 nauczycieli w roku szkolnym 2012/2013, których wyłoniono w ramach wewnętrznych konkursów w szkołach objętych wsparciem.