Zabrze przestrzenią rozwoju

IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki

26.06.2013

 

W dniach 25-26 czerwca w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie pod hasłem "Konkuruj. Mierz wysoko. Wygrywaj" odbywa się IV Kongres Innowacyjnej Gospodarki. W kongresie uczestniczą przestawiciele samorządów, nauki, biznesu polityki i mediów. W gronie nielicznych samorządów znalazło się Zabrze reprezentowane przez Prezydenta Miasta i Sekretarz Miasta.

 

Podczas dwóch dni zaplanowano liczne panele dyskusyjne z udziałem zaproszonych ekspertów. Pierwszego dnia zorganizowany został panel nt. Kreatywne Miasto. Wzięła w nim udział Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Zabrze to miasto, którego wizytówką od sześciu lat jest turystyka przemysłowa. W tym zakresie podejmowanych jest wiele inicjatyw mających na celu rewitalizację przestrzeni miejskiej z myślą o turystach. Zabytkowa Kopalnia Węgla Kamiennego Guido, szyb Maciej czy Muzeum Górnictwa Węglowego, to obiekty położone na Europejskim Szlaku Zabytków Techniki, które z roku na rok przyciągają coraz większą liczbę turystów. Świadczą o tym badania przeprowadzane przez Polską Organizację Turystyki. W Zabrzu podczas Międzynarodowych Konferencji nt. turystyki poprzemysłowej od pięciu lat dyskutują specjaliści i eksperci z kraju i zagranicy.

Kongres to wydarzenie mające na celu stworzenie otwartej platformy wymiany opinii pomiędzy wszystkimi uczestnikami-beneficjentami proinnowacyjnych działań w naszym kraju, która posłuży do wypracowania konkretnych rozwiązań, przyspieszających proces tranformacji polskiej gospodarki w kierunku modelu innowacyjnego. W ciągu trzech edycji Kongresu gośćmi byli wybitni przedstawiciele świata biznesu, nauki i polityki, m.in.: Bronisław Komorowski, Marek Belka, Michał Boni, Jerzy Hausner, Marcin Korolec, Janusz Lewandowski, Waldemar Pawlak, Bożena Lublińska-Kasprzak, Michał Kleiber, Maria Siemionow, Aleksander Wolszczan. O międzynarodowym charakterze imprezy świadczy udział specjalistów z Izraela, Korei Południowej, Tajwanu i Stanów Zjednoczonych.

Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent RP Bronisław Komorowski. Co roku przy okazji Kongresu przygotowywane i publikowane są raporty na temat stanu polskiej gospodarki.
 

Więcej informacji na stronie internetowej IV Kongresu Innowacyjnej Gospodarki