Absolutorium dla Prezydenta Miasta

26.06.2013

24 czerwca odbyła się sesja Rady Miasta Zabrze. W porządku obrad znalazło się m.in. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowanego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2012 rok oraz udzielenie absolutorium Prezyedntowi Miasta Zabrze za 2012 rok.

 

Po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Gospodarczej, biegłych rewidentów, Komisji Rewizyjnej oraz dyskusji radni w głosowaniu zdecydowaną większością głosów przyjęli sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Zabrze za 2012 rok oraz udzielili absolutorium Prezydentowi Miasta Zabrze za 2012 rok.