Zabrze przestrzenią rozwoju

Innowacje w edukacji

21.06.2013

24 czerwca w Wyższej Szkole Technicznej w Zabrzu rozpoczęła się dwudniowa Międzynarodowa Konferencja Oświatowa „Innowacje w edukacji” pod honorowym patronatem prezydent Zabrza.

Konferencja stanowi podsumowanie dwuletniej realizacji projektu szkoleniowego dla zabrzańskich nauczycieli i dyrektorów szkół pn. "Innowacyjna edukacja. Doskonalenie metod nauczania i zarządzania w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto Zabrze". Projekt o wartości ponad 1,2 mln zł jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (85%) oraz środków Miasta Zabrze (15%).
Celem projektu jest zwiększenie liczby i jakości wdrażanych w naszych szkołach innowacji pedagogicznych, służących podnoszeniu efektywności pracy szkół (m.in. poprawa wyników osiąganych przez uczniów szkół zabrzańskich na egzaminach zewnętrznych).

W ramach projektu realizowana jest także współpraca międzynarodowa z dwiema szkołami w Rovereto (Włochy). W ramach konferencji zaprezentowany zostanie dorobek projektu.

Ponadto do wygłoszenia prelekcji zaproszono przedstawicieli szkół i środowisk o uznanym dorobku w zakresie innowacji i eksperymentów pedagogicznych. Wystąpienia dotyczą innowacji w zarządzaniu oświatą, dydaktyki, innowacji w perspektywie międzynarodowej, innowacji w innych systemach edukacyjnych itp.

Okres realizacji projektu: 1.08.2011 – 31.07.2013
Okres realizacji współpracy międzynarodowej: 1.01.2013 – 30.06.2013

 

Program konferencji w załączniku.