Nowe mieszkania komunalne

20.06.2013

20 czerwca odbyło się uroczyste oddanie do użytku budynku mieszkalnego przy ul. Bronisława Hagera 4 w Zabrzu.

Inwestycja polegała na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na mieszkania socjalne – na mieszkania komunalne wraz z rozbiórką segmentu budynku.

W wyniku inwestycji powstało 40 mieszkań komunalnych (mieszkania dwu lub jednopokojowe z aneksem kuchennym oraz łazienką) o powierzchni od 29m2 do 52m2, jedno z mieszkań jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku znajdą się również komórki lokatorskie, zlokalizowane zarówno w piwnicy jak i na piętrach obiektu, a na parterze części dobudowanej już obecnie funkcjonują nowe powierzchnie użytkowe na potrzeby Warsztatów Terapii Zajęciowej „Tęcza”.

Zgodnie z zakresem inwestycji powstało nowe zagospodarowanie terenu obejmujące trawiaste tereny z piaskownicą zlokalizowane za budynkiem, z daleka od drogi oraz plac parkingowy i gospodarczy bezpośrednio przy budynku. Zgodnie z umową prace zostały zakończone w czerwcu 2013 roku.

Dofinansowanie Banku Gospodarstwa Krajowego

W roku 2010 Miasto Zabrze wystąpiło z wnioskiem do Banku Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia na realizację przedmiotowego przedsięwzięcia. W grudniu 2010 r. roku otrzymaliśmy informację o pozytywnej ocenie naszego wniosku i wyrażeniu zgody przez bank na udzielenie finansowego wsparcia w wysokości 30%. W kwietniu 2011 r. została podpisana umowa z BGK o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat na realizację inwestycji.

Mieszkania komunalne w tym budynku otrzymają osoby z listy oczekujących na mieszkanie. Zainteresowani złożyli już reflektacje na wybrane lokale mieszkalne.

Pomoc osobom niepełnosprawnym

W budynku znajdują się 3 mieszkania chronione przeznaczone dla pracowników Zakładu Aktywności Zawodowej prowadzonego przez Fundację „Nadzieja-Dzieci”, jedno przystosowane dla osób niepełnosprawnych ruchowo, 2 pozostałe dla osób o innych typach niepełnosprawności.
Na parterze budynku funkcjonują już Warsztaty Terapii Zajęciowej prowadzone przez Stowarzyszenie „Tęcza”.

Projektant: Biuro Inżynierskie HAS s.c., ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze

Wykonawca: Zakład Budowlano-Instalacyjny ALFA, ul. Plebiscytowa 1, 44-100 Gliwice

Nadzór Inwestorski: Biuro Inżynierskie HAS s.c., ul. Wolności 94, 41-800 Zabrze

Powierzchnia działki – 2688m2
Powierzchnia zabudowy całkowitej– 1421 m2
Powierzchnia użytkowa – 2820 m2

Termin rozpoczęcia budowy: wrzesień 2011
Termin zakończenia budowy: czerwiec 2013

Koszt robót budowlanych: około 4 500 000 zł