Zabrze przestrzenią rozwoju

„SPA dla Seniorów i Seniorek”- podsumowanie

17.06.2013

16 czerwca w zabrzańskiej hali „Pogoń” odbyła się impreza podsumowująca Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Projekt „SPA dla Seniora i Seniorki” realizowany był przez Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych, Chorych i Ich Rodzin „ Razem” w Zabrzu, od listopada 2012 r. do 30 czerwca br. Celem projektu było podniesienie aktywności społecznej osób po 60 roku życia, poprzez warsztaty autoprezentacji, kursy komputerowe, ćwiczenia ogólnousprawniające, porady tematyczne. 160 osób w wieku 60+ zdecydowało się uczestniczyć w tym przedsięwzięciu. Założenia projektu to przygotowanie w ramach „Szkoły Liderów” grupy aktywnej i gotowej do udzielania porad w środowisku lokalnym grupom zagrożonym społecznie czy mającym problemy adaptacyjne w środowisku. Liderzy wykorzystując swoją wiedzę i doświadczenie radzą np. jak ugotować z prostych produktów pożywny obiad, jak opiekować się małym dzieckiem, jak udekorować stół świąteczny, jak wykonać drobne prace naprawcze w mieszkaniu. Realizatorem projektu jest Forum Organizacji Pozarządowych Działających Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i ich Rodzin „Razem”.