Konferencja „MOJE MIASTO”

14.06.2013

W dniach 12-14 czerwca odbyła się V Międzynarodowa Konferencja Naukowa „MOJE MIASTO” pod hasłem „Nadawanie imienia jednostkom samorządowym. Rola samorządu terytorialnego w strategii tworzenia społecznej aktywności szkół i innych jednostek organizacyjnych” pod Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Małgorzaty Mańki-Szulik.

W ramach konferencji odbył się I Ogólnopolski Zjazd Szkół Imienia Rotmistrza Witolda Pileckiego dla uczczenia 70. rocznicy ucieczki Patrona Szkół z KL Auschwitz oraz 65. rocznicy tragicznej śmierci rtm. Witolda Pileckiego.

– Dziękuję przedstawicielom szkół, którzy przyjechali z różnych stron by uczcić postać Rotmistrza Witolda Pileckiego. Mam nadzieję, że spotkamy się ponownie za rok – mówiła podczas inauguracji Prezydent Zabrza.

W spotkaniu w Miejskim Ośrodku Kultury uczestniczyła Zofia Pilecka – Optułowicz oraz Andrzej Pilecki. Wspomnienie o rtm. Witoldzie Pileckim wygłosił dr Adam Cyra. Konferencję zakończyła debata na temat „Koncepcji szkoły promującej postać swojego patrona i korzyści dla kształtowania osobowości uczniów oraz społeczności lokalnej”. Z tej okazji również odbyły się zajęcia warsztatowe dla młodzieży na temat społecznej aktywności uczniów oraz ich oczekiwań wobec szkół i władz lokalnych.

Program konferencji obejmował m.in. wycieczkę autokarową po Zabrzu, całodniową wycieczkę szlakiem ucieczki rtm. W.Pileckiego z KL Auschwitz do Nowego Wiśnicza, zwiedzanie Zespołu Szkół Nr 3 oraz Izby Pamięci poświęconej rtm. Witoldowi Pileckiemu, przemarsz poczty sztandarowej do Parku rtm. Witolda Pileckiego, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy pod Pomnikiem rtm. Witolda Pileckiego, a także mszę św. w intencji patrona szkół w kościele św. Krzyża.
 

Organizatorami konferencji byli Zespól Szkół Nr 3 im. rtm. Witolda Pileckiego oraz Centrum Edukacji w Zabrzu.