Rozmowy o „Średnicówce”

13.06.2013

Kolejny raz pojawiły się problemy z finansowaniem tak oczekiwanej na Śląsku Drogowej Trasy Średnicowej.

Mimo, że roboty ziemne prowadzone są aktualnie zgodnie z planem, to na zakończenie budowy ostatnich odcinków brakuje ok. 300 mln zł. Sprawie zapewnienia dalszej realizacji inwestycji służyły rozmowy prowadzone 12 czerwca w Ministerstwie Finansów, w których uczestniczyli Jacek Dominik, wiceminister finansów, Wojciech Kowalczyk, wiceminister finansów, Patrycja Wolińska-Bartkiewicz, wiceminister transportu, Mirosław Sekuła, marszałek województwa śląskiego, Zygmunt Frankiewicz, prezydent Gliwic oraz Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Na spotkaniu obecni byli także posłowie Borys Budka i Jan Kazimierczak.
– Wierzymy, że mimo problemów uda się doprowadzić do końca budowę ważnej dla całego regionu arterii komunikacyjnej. Przypomnijmy, że zadaniem tej inwestycji było połączenie sześciu miast od Katowic po Gliwice trasą o długości ponad 31 kilometrów. I tylko w takiej formule „Średnicówka” wypełni swoją rolę – podkreśla Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.
Uczestnicy spotkania wybrali wariant umożliwiający bieżące udrożnienie dostępnych środków finansowych dla właściwej realizacji inwestycji w roku bieżącym. Ustalono także, iż spotkania w tym składzie będą kontynuowane w celu ostatecznego rozwiązania problemów finansowych.
Budowa jest przedsięwzięciem rządowym, którego początki sięgają lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku. Inwestycja została podzielona na etapy. Obecnie budowane są w Zabrzu odcinki Z3 i Z4 od węzła z ul. de Gaulle’a do granicy z Gliwicami. Łącznie z powstałymi już odcinkami Z1 i Z2 zabrzański fragment „Średnicówki” będzie miał ok. 8 kilometrów. W Gliwicach natomiast w lipcu 2012 roku rozpoczęto prace przy pierwszym odcinku oznaczonym jako G1 o długości ok. 2,8 km, który od Zabrza doprowadzi do ul. Kujawskiej.
Przypomnijmy, że już raz uległy zmianie zasady finansowania inwestycji centralnej jaką jest „Średnicówka”. Wówczas dalszą budowę uratowało zaangażowanie samorządów, które z własnych budżetów wyasygnowały środki na kontynuację budowy. Zabrze dołożyło już do Drogowej Trasy Średnicowej ok. 40 mln zł, a kolejnych 20 mln zł pochłonie dokończenie dwóch ostatnich zabrzańskich odcinków „Średnicówki”.