Festyn Sportu Osiedla Mikołaja Kopernika w Zabrzu „KOPERNIK BIEGA”

12.06.2013

Rada Dzielnicy oś. Kopernika zaprasza na imprezę sportową "Kopernik biega", która odbędzie się 23 czerwca o godzinie 15.00.

Termin:

1. Festyn będzie imprezą cykliczną, odbywać się będzie 4 razy w roku w miesiącach od czerwca do września
2. Termin przeprowadzenia festynu każdorazowo będzie ogłaszany na stronie internetowej osiedla: http://www.oskopernika.zabrze.pl oraz na tablicy ogłoszeń Rady Osiedla z 2 tygodniowym wyprzedzeniem.
3. Istnieje możliwość przeniesienia imprezy na inny termin w wypadku niesprzyjającej aury

 

Miejsce:

1. Dla biegu nordic walking oraz rajdu rowerowego start odbywa się z drogi za przystankiem na ul. G. Bruno. Trasa biegu oraz nordic walking przebiega chodnikiem wokół osiedla i liczy 1 lub 2 okrążenia (uczestnik dobiera dystans samodzielnie, uwzględniając stan swojego zdrowia i kondycji)
2. Trasę rajdu rowerowego organizatorzy określają w dniu otwarcia imprezy (ok 20km w tempie spacerowym).
 

Dyscypliny sportowe

1. Bieg(marszobieg) chodnikowy – „Kopernik biega” START 15:25
2. Nordic walking (kijki mile widziane) – „Kopernik nordic walking” START 15:30
3. Rajd rowerowy – „Kopernik na rowerze” START 15:20
(organizatorzy nie organizują wyścig, liczy się tylko udział)
 

Organizacja

1. Festyn organizuje Rada Osiedla
2. Uczestnicy faktem uczestnictwa deklarują podporządkowanie się poleceniom organizatorów
3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że zgodnie z Ustawą z 5 lipca 1990 „Prawo o zgromadzeniach” Art.4 fakt, że festyn nie organizuje zabezpieczenia medycznego oraz porządkowego.
4. Zgłoszenie uczestnictwa odbywa się poprzez przybycie na miejsce w wyznaczonym terminie i pobranie od organizatorów numeru startowego z emblematem konkurencji, w której uczestnik
deklaruje udział. Dołączony do numeru startowego odpowiadający mu los uczestnik wrzuca do urny, deklarując chęć uczestnictwa w konkursie z nagrodami w postaci koszulek.
 

Nagrody

1. W każdej dyscyplinie uczestnicy, którzy spełnili wymóg ukończenia swojej dyscypliny i są obecni, uczestniczą w losowaniu 10-ciu okolicznościowych koszulek w każdej z konkurencji.
Nagrody losuje z urny przypadkowy uczestnik festynu. Wylosowany odpowiada na pytanie konkursowe: „jak nazywa się impreza w której brał udział”, lub „kto jest organizatorem imprezy”.
(Przygotowane rozmiary 1x XXL, 3x XL, 4x L, 2xM. Reklamacji nie przyjmuje się)