Ogłoszenie o otwartym konkursie w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

11.06.2013

Prezydent Miasta Zabrze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego, w dziedzinie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego w roku 2013, polegającego na opiece nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie miasta Zabrze.

Szczegółowe informacje w załączniku.