Stan wód pod kontrolą

06.06.2013

6 czerwca odbyło się posiedzenie Miejskiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Zadaniem zespołu było przeanalizowanie sytuacji zagrożenia powodziowego na terenie miasta Zabrze.
 

Analizę przedstawił Naczelnik ZKOL na podstawie kontroli dokonanej przez Straż Miejską oraz komisję w składzie: Główny Inż. Miasta, Naczelnik ZKOL, Z-ca Naczelnika IK, Przedstawiciel PSP, Komendant Straży Miejskiej. Z kontroli sporządzono protokół (załączony).
Sytuacja w Zabrzu nie powinna budzić w chwili obecnej obaw, główne rzeki Kłodnica, Bytomka mają wysoki stan wody. Natomiast analizy wskazują , że poziom przyrostu stanu wód nie stanowi na chwilę obecną zagrożenia. Informacje hydrologiczne z wodowskazów w Gliwicach wskazują na opadanie stanu wody, natomiast prognozy pogody IMGW wskazują na zmniejszenie intensywności opadów. Podjęto jednak decyzją o stałym monitorowaniu przepustów, stanu rzeki, przepompowni i rurociągów. Obecnie podtopienia mogą wystąpić w rejonie potoku Rokitnickiego i Czerniawki.
W trakcie posiedzenia rozważano również wprowadzenia pogotowia przeciwpowodziowego jednak analizy wykazały, że na chwilę obecną nie jest to konieczne, może nastąpić w wyniku pogorszenia się sytuacji.