Konkurs ekologiczny dla uczniów

06.06.2013

Uczniowie Gimnazjum nr 5 w Zabrzu corocznie uczestniczą w licznych działaniach związanych z ekologią na terenie szkoły i nie tylko.
 

Należy tu wymienić m.in.
• warsztaty Pro Artis Pro Eko , które rozwijają artystycznie i ekologicznie
• warsztaty ekologiczne w Rogoźniku i Mikołowie
• udział w Festiwalu Ekologicznych Projektów Gimnazjalnych

W związku z dużym zainteresowanie młodzieży tematyką ekologiczną nauczyciele postanowili poszerzyć ofertę o konkurs Eko-problemy naszej dzielnicy. Impreza skierowana jest do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych dzielnicy Zabrze-Biskupice. Celem konkursu jest budzenie wrażliwości ekologicznej oraz kształtowanie jedności ze środowiskiem naturalnym młodych mieszkańców dzielnicy Biskupice. Udział umożliwia uczestnikom również nabycie nowych umiejętności z dziedziny fotografii.

Konkurs organizowany jest w dniach 6-21 czerwca w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu i składa się z dwóch etapów. Każdą szkołę może reprezentować jedna 5-osobowa drużyna.
I etap – odbędzie się 6 czerwca w godz. 9.00- 13.00 w Zespole Szkół nr 4 im. Komisji Edukacji Narodowej w Zabrzu, ul. Zamkowa 2 i będzie miał charakter warsztatowy – grupy uczestniczą w warsztatach :
• ekologicznych Biogaz –energia z odpadów
• fotograficznych Jak przygotować fotoreportaż ?
II etap to praca własna poszczególnych grup uczniowskich z każdej szkoły polegająca na wykonaniu fotoreportażu Eko-problemy naszej dzielnicy, należy dostarczyć go do dnia 21 czerwca do ZS nr 4 w Zabrzu.
Zwycięska szkoła otrzyma w nagrodę aparat fotograficzny.
Wszystkie fotoreportaże zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w ZS nr 4 w Zabrzu i zapewne zapoczątkują dyskusje na temat przyczyn i skutków zagrożeń ekologicznych w dzielnicy Biskupice.

Serdecznie zapraszamy.