Coraz bogatsza oferta Wyższej Szkoły Technicznej w Zabrzu

28.05.2013

W roku akademickim 2012/2013 w Zabrzu uruchomiony został nowy Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej, na którym prowadzone są niszowe kierunki medialno-artystyczne takie jak: aktorstwo, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, reżyseria, realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego oraz fotografia.

 

 

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach jest nowoczesną uczelnią, wychodzącą naprzeciw zmianom zachodzącym we współczesnym świecie, która kształci ludzi o szerokich horyzontach, umiejących sprostać wyzwaniom rynku pracy i ułatwiającą swoim absolwentom start w życie zawodowe. Uczelnia po raz kolejny wzbogaca swoją ofertę edukacyjną. Od roku akademickiego 2012/2013 w Zabrzu uruchomiony został nowy Wydział Mediów, Aktorstwa i Reżyserii. Wizytówką wydziału jest wysoko wykwalifikowana kadra oraz specjalnie opracowane programy nauczania, bogate w interdyscyplinarną wiedzę teoretyczną, ale w dużej mierze opierające się na praktyce. Uczelnia przy ścisłej współpracy z władzami miasta oraz instytucjami miejskimi realizuje projekty społeczne, kulturalne i edukacyjne.

W ramach projektu uruchomiona została dla mieszkańców Zabrza i okolic bezpłatne społeczne poradnie: psychologiczna, prawna i biuro karier. Jednocześnie organizowane są szkolenia dla osób z potrzebą aktywizacji zawodowej zamierzających poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe: kursy komputerowe, kursy florystyczne oraz kursy przedsiębiorczości.

W okresie wakacyjnym w Zabrzu zorganizowany zostanie Fashion Day in Zabrze – pokaz mody znanych marek oraz kreacji artystycznych studentów kierunku Wzornictwo Wyższej Szkoły Technicznej. W listopadzie natomiast zorganizowany będzie Festiwal Filmowy – QL Festiwal, podczas którego prezentowane będą polskie filmy autorskie oraz filmy studentów WST. W ramach festiwalu ogłoszony będzie konkurs filmowy dla mieszkańców pt „Moje Miasto Zabrze”. Obecnie ogłoszony jest konkurs fotograficzny „Zabrze w obiektywnie fotograficznym” a w połowie lipca 2013 będzie rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród. W okresie wakacji organizowane będą wakacyjne warsztaty z fotografii, aktorstwa oraz rysunku skierowane dla młodzieży szkół średnich.

Natomiast od nowego roku szkolnego (akademickiego) rozpoczną się warsztaty dla osób powyżej 25 roku życia: z tańca, aktorstwa i fotografii. Uczelnia nie zapomina również o najmłodszych. Od nowego roku akademickiego rusza Uniwersytet Dziecięcy, który będzie rozwijać twórczy i intelektualny potencjał dzieci i młodzieży. 5 października odbędzie się Inauguracja Roku Akademickiego dla Uniwersytetu Dziecięcego połączona z uroczystym wręczeniem indeksów. Dzieci i młodzież w przedziale wiekowym 6 – 14 lat przez cały rok będą mogły uczestniczyć w zajęciach z dziennikarstwa, fotografii, filmu, aktorstwa, rysunku i malarstwa. Najciekawsze prace naszych studentów będzie można oglądać podczas wystaw organizowanych w Letnim Ogrodzie Sztuki oraz w uczelnianej galerii wystawowej.