Dzień Koksownika

20.05.2013

17 maja w hali Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu odbyła się gala z okazji Dnia Koksownika. Organizatorami byli Zarząd Koksowni Przyjaźć S.A. oraz Kombinat Koksochemiczny "Zabrze" S.A. 

 

Wśród licznie zaproszonych gości w spotkaniu udział wzięli m.in. członkowie Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. z prezesem Jarosławem Zagórowskim, przedstawiciele Rady Nadzorczej Spółek JSW KOKS, prezesi Spółek Grupy JSW, przedstawiciele związków zawodowych i pracownicy, a także zaproszeni goście w tym samorządowcy. Zabrze reprezentowała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza i Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta.

W trakcie uroczystości głos zabrał prezes Edward Szlęk. Następnie Andrzej Pilot, wicewojewoda śląski wręczył odznaczenia państwowe dla zasłużonych pracowników. Podczas spotkania wręczono także Złote Odznaki Honorowe "Zasłużony dla Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A.", które otrzymali samorządowcy: prezydent Zabrza i burmistrz Miasta i Gminy Czerwionka-Leszczyny. Wyróżniono także kilkudziesięciu pracowników odznakami: Złota Odznaka Honorowa "Zasłużony Pracownik Kombinatu Koksochemicznego Zabrze S.A., "Przyjaźni Przyjaźni" oraz "Zasłużony dla Wałbrzyskich Zakładów Koksochemicznych Victoria S.A.".