Konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

17.05.2013

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizacji zadań w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w roku 2013.