Informacja dot. meldunku

14.05.2013

Zgodnie z ustawą z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw, informujemy że istnieje możliwość automatycznego wymeldowania osoby przy jej zameldowaniu w nowym miejscu pobytu.
 

Wobec powyższego oznacza to, że osoba mająca pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące w innej gminie, a chcąca dokonać zameldowania na terenie naszej gminy, może wykonać tę czynność bez konieczności wymeldowania się z poprzedniego miejsca pobytu stałego lub czasowego.