Zabrze przestrzenią rozwoju

Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców Śląska

06.05.2013

W trosce o podwyższanie kwalifikacji zawodowych oraz ze względu na barierę finansową w dostępie do profesjonalnej edukacji, firma Brainstorm od kilku lat przystępuje do pozyskiwania środków z Unii Europejskiej na realizację szkoleń i kursów.
 

Aktualnie realizowany jest bezpłatny projekt szkoleniowy: Śląska Akademia Zarządzania Projektami, skierowany do pracowników jak i osób prowadzących działalność gospodarczą na Śląsku.

Uczestnicy projektu nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania projektami, tworzenia zespołu projektowego, zarządzania nim i skutecznego wykorzystywania narzędzi projektowych, potwierdzonych certyfikatem.
 

Szczegółowe informacje w załączniku.

Strona projektu: www.projekty.brainstorm.biz.pl