"Kreatywna Pocztówka"

02.05.2013

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w konkursie Kreatywna Pocztówka.

Zadanie konkursowe to wysłanie pocztówki z dowolnego miejsca województwa śląskiego, wykonanej dowolną techniką. Następie, przesłanie pliku w formacie JPG w okresie od 2 kwietnia do 20 maja 2013 roku, na adres na adres e-mail: pocztówka@dz.com.pl.

Do nadesłanego pliku należy dołączyć :
• opis miejsca, w jakim zostało wykonane.
• dane osobowe: imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres email (adres poczty elektronicznej) oraz numer telefonu, oświadczenie opiekunów prawnych w przypadku osób małoletnich.

Dla osób, które zajmą pierwsze miejsca w poszczególnych powiatach, prof. Jerzy Buzek ufundował wycieczkę do Brukseli. Za zajęcie drugich miejsc, czekają nagrody niespodzianki, ponadto przewidziana jest nagroda specjalna w głosowaniu internautów.

Regulamin konkursu w poniższym załączniku: