XVI Międzynarodowy Festiwal Rysowania

29.04.2013

29 maja w hali MOSiR, przy ul. Matejki 6 odbędzie się XVI Międzynarodowy Festiwal Rysowania.

Cele festiwalu
– popularyzacja sztuk plastycznych
– promocja Zabrza i Katowic jako miast przyjaznych dla kultury
– wyłonianie najlepszych rysowników
– spotkania międzykulturowe artystycznie utalentowanych dzieci i młodzieży z różnych krajów
– podejmowanie artystycznej refleksji nad różnymi aspektami rzeczywistości kulturowej
Warunki uczestnictwa
– konkurs polega na wykonaniu rysunku modela w dowolnej technice w przewidzianym czasie
– rysujący wybiera sobie do rysowania jednego lub grupę modeli
– uczestnicy konkursu muszą być zaopatrzeni w przybory do rysowania oraz arkusz papieru nie przekraczający formatu B1 (70x100cm). Można mieć sztalugi i podkładki pod papier
– wszystkie materiały potrzebne do rysowania będzie można zakupić na stoisku w hali MOSiR
– prace wykonane węglem lub suchymi pastelami należy pokryć werniksem
– kategorie wiekowe uczestników:
– szkoły specjalne
– od 2 do 6 lat
– od 7 do 10 lat
– od 11 do 13 lat
– od 14 do 16 lat
– od 17 do 20 lat
– od 21 do 25 lat
– od 26 do 100 lat
– prace muszą być czytelnie podpisane na odwrocie (DUŻYMI LITERAMI): IMIĘ i NAZWISKO, WIEK, ADRES DOMOWY
lub ADRES PLACÓWKI, SZKOŁY, UCZELNI lub MIEJSCA PRACY, e-mail , telefon
– każdy rysujący jest zobowiązany uiścić opłatę za wstęp w wysokości 5 zł
– prace nagrodzone przechodzą na własność organizatorów
– decyzje Jury nie podlegają odwołaniu
– o wynikach festiwalu uczestnicy zostaną powiadomieni listownie
– wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej:
www.szkolaplastyczna.eu
– najlepsze prace będą zaprezentowane jesienią na wystawie w Centrum Kultury Katowice im. Krystyny Bochenek
– najlepsze prace zostaną zamieszczone w katalogu pokonkursowym
– autorzy nagrodzonych prac uzyskują dodatkowe punkty w procesie rekrutacji do Ogólnokształcącej Szkoły Sztuk Pięknych i Liceum Plastycznego w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu
– udział w festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków regulaminu konkursu
Organizatorzy:
– Urząd Miejski w Zabrzu
– Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne w Zespole Szkół nr 18 w Zabrzu
– Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zabrzu
– Miejski Ośrodek Kultury w Zabrzu

Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych i Liceum Plastyczne, Zabrze tel. 32 275 02 85, www.szkolaplastyczna.eu

PROGRAM

29 maja (środa)
Hala Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zabrzu, ul. Jana Matejki 6, godz. 10.00 do 15.15
10.00 otwarcie hali MOSiR, wpuszczanie uczestników
11.00 przywitanie uczestników przez przedstawicieli władz Zabrza, wystąpienia gości zagranicznych
11.15 rozpoczęcie rysowania przez uczestników festiwalu przy dźwiękach muzyki
12.15 przerwa dla modeli – występy artystyczne
12.30 kontynuacja rysowania przez uczestników festiwalu
13.15 przerwa dla modeli – występy artystyczne
13.30 kontynuacja rysowania przez uczestników festiwalu
14.15 przerwa dla modeli – występy artystyczne
14.30 kontynuacja rysowania przez uczestników festiwalu
15.15 zakończenie rysowania, oddawanie rysunków na specjalnie wyznaczone stanowiska
16.00 do 18.00 obrady jury

 Zapraszamy

Główny Organizator:

ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 18 W ZABRZU (SP-35, OSSP, LP)
ul. Sitki 55
41-810 Zabrze
tel. (032) 275 02 85
fax (032) 275 03 13
e-mail: osspzabrze@wp.pl