Zabrze przestrzenią rozwoju

Zaproszenie na konferencję " Dziecko z autyzmem w systemie edukacji"

26.04.2013

23 maja w Restauracji „Beskid” w Zabrzu-Biskupicach (ul. Bytomska 44) odbędzie się I Regionalna konferencja z cyklu „Niepełnosprawność a edukacja – Dziecko z autyzmem w systemie edukacji” pod honorowym patronatem Prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik.

Organizator: Zespół Szkół Specjalnych nr 40 w Zabrzu;

Współorganizatorzy: Stowarzyszenie „Nasza Szkoła-Nasz Dom”, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu, Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach, Urząd Miejski w Zabrzu.

PROGRAM KONFERENCJI:

9:30-10:00 – Rejestracja uczestników konferencji;

10:00-10:15 – otwarcie konferencji, przywitanie uczestników i zaproszonych Gości ;

10:15-10:45 – „Edukacja uczniów ze spektrum autyzmu w przepisach prawa oświatowego” st. wiz. mgr Iwona Kapczyńska, Kuratorium Oświaty – Katowice;

10:45-11:05 – „Formy pomocy psychologiczno- pedagogicznej wobec dzieci ze spektrum autyzmu” – mgr Urszula Koszutska- dyrektor Poradni Psychologiczno- pedagogicznej w Zabrzu, mgr Tomasz Batruch- Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Zabrzu;

11:05-11:35 – „ Pokonać autyzm- wsparcie rodziców w ramach wczesnego wspomagania rozwoju”- mgr Dariusz Januszewski, ZSS Nr 4 w Sosnowcu;

11:35-12: 05 – „ Moje dziecko ma autyzm” – rodzic Aleksandra Derner;

12:05-13:00 – przerwa na poczęstunek;

13.00 -13:30 – Szkoła dla dziecka z autyzmem- rozwiązania na przykładzie szkoły specjalnej organizującej edukację dla wysoko funkcjonujących dzieci autystycznych z normą intelektualną- ZSS Nr 11 w Katowicach;

13:30-14:00 – „ Ku dorosłości- edukacja w pracowni treningu umiejętności życiowych”- mgr Maria Nowacka, ZSS nr 2 w Sosnowcu;

14:00- 14:20 – podsumowanie konferencji.

Zapisy: www.metis.pl/content/view/1611/

Szczegółowe informacje: stastus@gmail.com
akruszynska@metis.pl