Kolejne e-usługi Miasta Zabrze

26.04.2013

Urząd Miejski w Zabrzu wzbogacił wachlarz usług udostępnionych na platformie SEKAP, z których można skorzystać przez Internet o kolejne 67 elektronicznych formularz. Łącznie udostępniono 144 usługi elektroniczne, dzięki którym można uregulować sprawy urzędowe z dowolnego miejsca i o dowolnym czasie.

Przez Internet można teraz załatwić m.in. sprawy z zakresu nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych niezależnie od tego czy należą do gminy, czy do Skarbu Państwa. Chcąc dokonać aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu klient nie musi zgłaszać się osobiście do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Wystarczy wypełnić elektroniczny wniosek na platformie SEKAP, podpisać go jednym z możliwych sposobów (bezpieczny podpis elektroniczny kwalifikowany, profil zaufany ePUAP, certyfikat CCSekap) i jednym kliknięciem wysłać do Urzędu Miejskiego w Zabrzu. W ramach nowych usług udostępnionych dla Miasta Zabrze na platformie SEKAP można też skorzystać z formularzy z zakresu gospodarki komunalnej, dowodów osobistych, wyborów, ochrony środowiska lub spraw obywatelskich.

Przez Internet można załatwić sprawy z zakresu:
• Podatków (33 usługi),
• Dowodów osobistych (13 usług),
• Meldunków (12 usług),
• Wyborów (15 usług),
• Działalności gospodarczej (12 usług),
• Ochrony środowiska (14 usług),
• Gospodarki komunalnej (1 usługa),
• Nieruchomości, lokali mieszkalnych i użytkowych (24 usługi),
• Komunikacji, drogownictwa i transportu (1 usługa),
• Spraw obywatelskich (6 usług),
• Urodzeń i małżeństw (7 usług),
• Geodezji i kartografii (1 usługa),
• Ochrony praw konsumentów (1 usługa),
• Rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybołówstwa (1 usługa),
• Pozostałe (3 usługi)

Więcej informacji na temat elektronicznych usług oraz elektroniczne formularze znaleźć można na platformie SEKAP (www.sekap.pl). Informacje dotyczące elektronicznych podpisów można znaleźć na stronie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w zakładce „E-Urząd – Społeczeństwo Informacyjne” w części „Dla Mieszkańców”.