Zabrze przestrzenią rozwoju

Kopalnia uszczelni wały Kłodnicy

23.04.2013

17 kwietnia odbyło się dziewiąte posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego dla oceny eksploatacji górniczej pod terenami Zabrza.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, naczelnicy wydziałów zabrzańskiego magistratu, centrali Kompanii Węglowej oraz Zakładu Górniczego „Siltech” i kopalń „Bielszowice” oraz „Sośnica-Makoszowy”. Obrady były poświęcone likwidacji skutków eksploatacji górniczej, które w przypadku Kompanii Węglowej, widoczne są w dzielnicach Pawłów i Makoszowy. Przypomniano, że w połowie lutego br., dokonano odbioru końcowego robót związanych z budową nowego mostu nad rzeką Kłodnicą w Zabrzu (w ciągu ul. Legnickiej) oraz wykonano opracowanie dotyczące regulacji potoku Bielszowickiego na terenie należącym do kopalni „Sośnica-Makoszowy”. Poinformowano także, że kopalnia po zakończeniu regulacji 600-metrowego odcinka Kłodnicy na terenie Makoszów przystąpiła już do opracowania drugiego etapu robót obejmujących m. in. podniesienie i uszczelnienie wałów Kłodnicy na kolejnym odcinku.
W trakcie dyskusji podkreślono konieczność współpracy, nie tylko pomiędzy przedsiębiorcą górniczym, a samorządem, ale również pomiędzy samorządami lokalnymi, w szczególności w sprawach związanych z koniecznością zabezpieczenia przeciwpowodziowego.
W 2012 roku na naprawę szkód górniczych na terenie Zabrza, kopalnie „Sośnica – Makoszowy” i „Bielszowice” wydały łącznie 15,9 mln zł. W latach 2003 – 2012, kopalnie należące do Kompanii Węglowej usunęły na terenie Zabrza szkody w 738 obiektach, za łączną kwotę 47 mln zł.

W tym roku, kopalnie „Sośnica – Makoszowy” i „Bielszowice” wydobędą spod terenów Zabrza około 460 tys. ton węgla. Eksploatacja prowadzona będzie na terenach niezabudowanych, co sprawi, że jej skutki na powierzchni będą praktycznie niezauważalne.