Konkurs "Zabrzańskie malowanie na ekranie"

23.04.2013

Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu ogłasza XII konkurs „ZABRZAŃSKIE MALOWANIE NA EKRANIE” pod nazwą "Zwierzęta – przyjaciele człowieka".

  I. Cele konkursu:

  • przedstawienie przyjaźni miedzy zwierzętami a człowiekiem
  • kształtowanie postaw humanitarnych w stosunku do zwierząt
  • ukazanie roli, jaką pełnią zwierzęta w życiu człowieka
  • uwrażliwienie uczniów na losy zwierząt dzikich, hodowlanych i domowych
  • rozwijanie zdolności plastycznych z wykorzystaniem technik komputerowyc

II. Regulamin konkursu:
1. Konkurs jest imprezą otwartą. Przeprowadzony będzie w trzech kategoriach wiekowych:
• klasy I – III szkoły podstawowej
• klasy IV – VI szkoły podstawowej
• klasy gimnazjalne
2. Prace powinny być wykonane w ogólnie dostępnym programie grafiki komputerowej (bez skanowania) i zapisane w formacie .jpg.
3. Prace należy wydrukować w kolorze na formacie 10 cm x 15 cm.
4. Z tyłu prac należy dołączyć wydrukowaną na komputerze metryczkę zawierającą: imię i nazwisko ucznia, wiek, imię i nazwisko nauczyciela, adres szkoły wraz z telefonem.
Z DOPISKIEM Zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997roku o ochronie danych osobowych wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu przy ul. Opolskiej 29 w celach konkursu.
5. Do prac dołączyć płytkę opisaną numerem szkoły i nazwiskiem ucznia. Po konkursie płytki zostaną przesłane pocztą oświatową.
6. Prace należy dostarczyć na adres ogniska: Ognisko Pracy Pozaszkolnej nr 3 w Zabrzu, ul. Opolska 29 tel/fax 271 54 45 w terminie do 27 maja 2013 r.
7. O terminie i miejscu rozdania nagród laureaci zostaną powiadomieni. Informacja zostanie umieszczona na www.opp3zabrze.cba.pl
8. Przewidujemy dyplomy i nagrody dla uczniów i szkół, które nadeślą najlepsze prace.
9. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo publikacji prac bez zgody autora oraz wykorzystanie ich do wystaw.
10. Prace będą oceniane z zachowaniem podziału na grupy wiekowe.