Remont torów tramwajowych na ul. 3 Maja

18.04.2013

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r., w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177 poz. 1729 ) firma ZUE S.A. informuje, iż 29 kwietnia planowane jest wprowadzenie czasowej zmiany organizacji ruchu na ulicy 3 Maja (na odcinku od ulicy Ślęczka do ulicy Makoszowskiej oraz na skrzyżowaniu ulic 3-goMaja/Lutra).

Podczas trwania inwestycji ruch tramwajowy zostanie wstrzymany. Zachowany zostanie jeden pas ruchu, zaś zajmowany odcinek zostanie szczelnie wygrodzony siatką, płotem i zaporami drogowymi.
Aby uniknąć tworzenia się korków, na odcinku o jednym pasie ruchu wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, odpowiednio oznakowany.

Nastąpi zamknięcie odcinka ulicy Lutra od strony ulicy 3 Maja. Na zwężonym odcinku zapewnione zostanie kierowanie ruchem przez przeszkolonych w tym celu pracowników w czasie największego natężenia ruchu. Poza szczytem wprowadzony zostanie ruch wahadłowy i sygnalizacja świetlna.

Zamknięta zostanie prawa strony jezdni na odcinku od ulicy Ślęczka do ulicy Makoszowskiej. Wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy w kierunku południowym z objazdem dla przeciwnego kierunku ulicami Makoszowską, Winklera, De Gaulla oraz Ślęczka.

Zapewnione zostaną wjazdy i wyjazdy z posesji, w których tymczasowe lokalizacje wykonawca ustali z zainteresowanymi w zależności od stanu zaawansowania prac i aktualnego zakresu robót.

Na czas wstrzymania ruchu tramwajowego przewidziano wykorzystanie obecnych połączeń autobusowych i wprowadzenie autobusowej komunikacji zastępczej z wykorzystaniem istniejących przystanków autobusowych i autobusowo-tramwajowych.

Mapki przedstawiające zmianę organizacji ruchu w załączniku poniżej.