Studenci dla Biskupic

17.04.2013

W Biskupicach szykuje się fantastyczne wydarzenie. Studenci Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach szykują niespodziankę dla społeczności lokalnej dzielnicy.
 

W związku z obchodami 770-lecia najstarszej dzielnicy w Zabrzu- Biskupicach zaprezentowane zostaną makiety dzielnicy.
Uczestnicy wspólnie będą zastanawiali się nad najlepszymi rozwiązaniami, by korzystając z dorobku wielu pokoleń naszych przodków lepiej zrozumieć historię i skuteczniej kształtować współczesność.
Działanie związane jest z tematem Koncepcja architektoniczno-urbanistyczna modernizacji wybranych obszarów na terenie dzielnicy Zabrze – Biskupice, realizowanym przy współpracy z Wydziałem Architektury Politechniki Śląskiej w Gliwicach oraz Programem Aktywności Lokalnej.
Temat zainicjowany został przez pełnomocnika ds. rewitalizacji, wspierającego Lokalny Plan Działania dla Dzielnicy Biskupice.
Liderami projektu jest Urząd Miejski w Zabrzu, Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, Program Aktywności Lokalnej, Dzielnicowy Ośrodek Kultury.
W zakres prac zaangażowali się również studenci Wydziału Dziennikarstwa i Reżyserii Wyższej Szkoły Technicznej, celem przygotowania reportażu, relacjonowania wrażeń i spostrzeżeń dotyczących pracy nad tematem.
Celem projektu jest wykreowanie ciekawych koncepcji funkcjonalno-przestrzennych dla wybranych obszarów dzielnicy Biskupice, a następnie przedyskutowanie ich z przedstawicielami lokalnych stowarzyszeń, organizacji pozarządowych oraz z mieszkańcami.
Cały przedsięwzięcie zakończone zostanie prezentacją oraz wystawą.
Jednym z celów projektu jest aktywizacja i integracja lokalnej społeczności wokół zagadnień przestrzennych, podnoszenie świadomości wartości dziedzictwa kulturowego oraz promowanie dobrych praktyk w zakresie przekształceń przestrzeni.


Spotkanie warsztatowe odbędzie się 19 kwietnia w Dzielnicowym Ośrodku Kultury przy ul. Kossaka 23 o godz. 10.00.