Spotkanie organizacji pozarządowych

15.04.2013

Serdecznie zapraszamy Państwa na spotkanie organizacji pozarządowych, które odbędzie się 18 kwietnia (czwartek) o godz. 16.30 w budynku Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu przy ul. Brodzińskiego 4.
 

Tematyka spotkania:
– podsumowanie zeszłorocznych działań (przedłożenie Sprawozdania z realizacji „Programu współpracy Miasta Zabrze z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na rok 2012”);
– rozpoczęcie prac nad Programem współpracy (…) na 2014 r.- uwagi, sugestie, propozycje zmian zapisów.