Infokiosk w budynku Komendy Miejskiej

12.04.2013

W związku z zakończeniem realizacji projektu „Budowa systemu internetowych usług informacyjnych z wykorzystaniem sieci infokiosków w jednostkach policji śląskiej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, priorytet II – społeczeństwo informacyjne, działanie 2.1 – Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, informujemy, że w Komendzie Miejskiej Policji w Zabrzu zamontowany został elektroniczny kiosk informacyjny. Urządzenie to, umożliwia korzystanie Internetu.